De Meester Koetsier Foundation streeft naar een duurzaam hoog kwaliteitsniveau van onderwijsinstellingen op het gebied van mode, confectie en textielkunde.

 

De Meester Koetsier Foundation stelt zich voortdurend op de hoogte van branche gerelateerde vernieuwingen en investeert in innovatieve projecten door en voor het onderwijs. Daarnaast wordt kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstituten gestimuleerd en promoot de Meester Koetsier Foundation een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

De Meester Koetsier Foundation richt zich met name op het Hoger Beroeps Onderwijs en investeert in instituut overstijgende projecten, marktaansluitende activiteiten en projecten die de instroom van de opleidingen bevorderen.

 

Sustainability wordt een steeds belangrijker criterium bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Omdat textielproductie vooral buiten de EU plaatsvindt, zal het onderwijs zich vooral moeten richten op Sustainable Procurement. ISO 20400 is een standaardaanpak en wereldwijd vastgesteld voor het toepassen van MVI. 17 Development Goals van de VN zijn geïmplementeerd.
De Foundation is voorstander van ISO 20400.