Voor studenten  Toevoegen als bijlage:
  Korte motivatiebrief waarin wordt vermeld waarvoor subsidie nodig is
  en welk bedrag wordt aangevraagd.
  Studieresultaten en CV.
  Financieel overzicht en onderbouwing aanvraag.
  Aanbevelingsbrief studiebegeleider.  Voor opleidingsinstituten