Voor studentenToevoegen als bijlage:
Korte motivatiebrief waarin wordt vermeld waarvoor subsidie nodig is
en welk bedrag wordt aangevraagd.
Studieresultaten en CV.
Financieel overzicht en onderbouwing aanvraag.
Aanbevelingsbrief studiebegeleider.Voor opleidingsinstituten