De Meester Koetsier Foundation stelt financiële middelen ter beschikking aan onderwijsinstellingen en studenten op het gebied van mode, confectie en textielkunde.

 

Met de focus op HBO, richt de Meester Koetsier Foundation zich op onderwijsinstellingen van erkend middelbaar-, hoger- en universitair niveau. In bijzondere gevallen wordt geïnvesteerd in uitzonderlijk individueel talent.
De foundation stimuleert projecten, die leiden tot een
betere aansluiting met het bedrijfsleven. Kennisdeling
en Instituut overschrijdende initiatieven, welke tevens
de instroom bevorderen, worden van harte ondersteunt.

Ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven op het gebied van onderwijs in mode, confectie en textielkunde geniet de voorkeur.
Subsidiëring vindt plaats mits de doelstelling van het project overeenkomt met de visie en de richtlijnen van de Meester Koetsier Foundation.

 

Sustainability  is een belangrijke voorwaarde voor financiële ondersteuning. De Meester Koetsier Foundation onderschrijft het IMVO convenant, geïnitieerd door MODINT, INretail en de VGT, welke moet leiden tot verduurzaming van de keten.
Inmiddels heeft in Nederland de meerderheid van de productie en detailondernemingen zich aangesloten.
Zie ook onder de tab VISIE.