ARTEZ-1crop
AMFI-Transit-2011-Event—04
AMFI-Transit-2011-general—07
Catwalk_KIRCHNER_018
Catwalk_WHITTLE_080
Catwalk_GRONDELLE_066

De Meester Koetsier Foundation stelt financiële middelen ter beschikking aan onderwijsinstellingen en studenten op het gebied van mode, confectie en textielkunde.

 

Met de focus op HBO, richt de Meester Koetsier Foundation zich op onderwijsinstellingen van erkend middelbaar-, hoger- en universitair niveau. In bijzondere gevallen wordt geïnvesteerd in uitzonderlijk individueel talent.

Ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven op het gebied van onderwijs in mode, confectie en textielkunde geniet de voorkeur.
Subsidiëring vindt plaats mits de doelstelling van het project overeenkomt met de visie en de richtlijnen van de Meester Koetsier Foundation.

 

Enkele voorbeelden van lopende projecten van de Meester Koetsier Foundation zijn:

 

  • AMFI
  • TMO
  • MOAM
  • Meesteropleiding Coupeur